VALLS I PUJOL, GENĂŤS

(Bigues, 1872 – 1942)

Alcalde de BIGUES I RIELLS:
01-01-1902  -  01-01-1904

Pagès. Va edificar can Valls de Bigues, la casa on va viure. Fou alcalde del municipi de Bigues i Riells entre 1902 i 1904. Va encetar el seu mandat heretant un problema d’espais: tant les escoles com l’ajuntament estaven en locals de lloguer que no reunien unes condicions adients per a aquests usos. L’any 1902 ja va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la construcció d’una escola a Bigues, una altra a Riells i un ajuntament a Bigues. Va continuar les mesures socials engegades per Josep Torroella*, afegint-hi una nova mesura consistent a repartir alguns queviures a les famílies necessitades, per Sant Pere, festa major de Bigues, i per Sant Vicenç, festa major de Riells. El setembre de 1903 va assistir a una reunió dels alcaldes del partit de Granollers en què s’acordà donar una recompensa a qui pogués descobrir els piròmans que havien originat els incendis de l’estiu. En aquesta època l’ajuntament tenia una plantilla formada tan sols per un secretari, un auxiliar administratiu, un carter i un agutzil. (ACC)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental