MANILS
MANILS I PALAU, JOSEP

(Montmeló, c. 1870 – 1942)

Alcalde de MONTMELĂ“:
08-01-1906  -  01-04-1920

Foto: Arxiu Municipal de Montmeló.

Propietari rural. Pagès benestant, es convertí en propietari del mas Buscarons, finca de 40 ha que comprà junt amb la casa pairal del mateix mas situada al terme de Montornès (parròquia de Montmeló). D’acord amb la seva condició social fou soci de l’IACSI i de la Cambra Agrícola del Vallès, les associacions que agrupaven els principals propietaris rurals de Catalunya i de la comarca respectivament. Fou escollit alcalde el 8 de gener de 1906 i es mantingué al càrrec fins a l’abril de 1920. Després del complicat període amb què l’ajuntament de Montmeló inicià el segle (rivalitats entre els alcaldes, problemes econòmics, etc.), sembla que el seu mandat suposà un període de certa tranquil·litat i calma, malgrat que els problemes econòmics del consistori continuaren. Cal destacar la instal·lació de la fàbrica Cucurny, amb la creació de nombrosos llocs de treball. Fou membre de la Lliga Regionalista, i s’adherí a les propostes sobre l’autonomia de Catalunya fent-ho constar a l’acta municipal. (ICF i JPM)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental