MARJANET
MARJANET I RICART, JOSEP

(la Llagosta, 1914 - 1993)

Alcalde de LA LLAGOSTA:
12-06-1950  -  14-06-1958

Foto: Arxiu municipal de la Llagosta.

Pagès. Fill d'una família pagesa de petits propietaris, va fer de pagès, a més d’altres feines per compte propi (petit transport, moviments de terres...) i regentà el bar Rosa. Fou president local de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos i cap de FET y de las JONS des de 1945. Fou regidor com a representant del terç familiar entre 1946 i 1950 i alcalde de la Llagosta entre 1950 i 1958. (JBP)

 
Per nom o cognom
Per municipi
Per any ex: 1901
Per sigles d'autor
Institucions
Professions
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental